Inspiratis II

Inspiratis II is een kantoorgebouw van negen verdiepingen hoog, met in totaal 20.000 m2 aan vloeroppervlakte kantoor en 7000 m2 aan parkeeroppervlakte onder de grond en is gelegen in het nieuwe Hart van Zuid te Rotterdam.

Architectonisch uitgangspunt bij het ontwerp was dat er een kantoorgebouw werd ontworpen waarbij vanaf het maaiveld tot bouwlaag 6 er een stevig basement aanwezig is, en alle verdiepingen daarboven als niet nadrukkelijk aanwezig ontworpen dienden te worden.

Om dit uitgangspunt handen en voeten te geven is gekozen om het basement (aarde) uit te voeren in baksteen (leer nuancering) met doorstrijkmortel en de kozijnen in dit basement uit te voeren in geborsteld aluminium, kleur brons.

Voor de bouwlagen 7 t/m 9 is gekozen om de glazen massa terugliggend te plaatsen, welke als glazen doos op het gebouw is gepositioneerd en welke het maaiveld t.p.v. de vier entrees aangrijpt.

Een absolute vereiste in het ontwerp is dat deze glazen massa abstract terugliggend is en niet het hoofdthema moet zijn in de gevel. Om deze architectonische visie ook werkelijk uit te dragen is ervoor gekozen om een zo abstract mogelijke detaillering toe te passen.

Hierdoor ontstaat er voor wat betreft profieldieptes vliesgevel geen verschil en de glazen massa kan als één worden beschouwd en is niet nadrukkelijk aanwezig. De afwerking van de vliesgevels voor deze glazen massa is geborsteld aluminium, kleur naturel.

Tevens speelt mee dat de door de opdrachtgever gekozen doeleinden zoals een CO2 neutraal gebouw en gebouw met energielabel A++, er ook heel bewust is gekozen om de kozijnen uit te voeren met een High Insulation optie. Dit houdt in dat de profielen voorzien worden van extra isolatoren en het toe te passen glas zal worden uitgevoerd met een lage zontoetredingsfactor en lage U-waarde.

Om de wensen van de opdrachtgever zo optimaal mogelijk te behartigen zijn er diverse maatregelen en/of voorzieningen voor het kantoor genomen om aan de specifieke eisen te voldoen, zoals de isolatie welke in de buitengevel en op het dak wordt uitgevoerd in een zeer hoge isolatiewaarde.

De daken op de 5e en 7e verdieping worden uitgevoerd als beloopbaar groendak om de fijnstof uitstoot in de stad te reduceren en wateropslag op het dak te bufferen door het granulaatpakket van het groendak.

Tevens zal het gebouw niet voorzien zijn van een gasaansluiting omdat de energieopwekking plaats zal gaan vinden door middel van PV-panelen en windenergie.

Al met al een landmark van architectonische kwaliteit en duurzaamheid in het Hart van Zuid.

Categorie
Kantoren
Opdrachtgever
B.P.A. BV
Locatie
Rotterdam
BVO
27000 m²
Schetsen en Ontwerp
Schetsen en Ontwerp
Bouwvergunning
Bouwvergunning
Engineering
Engineering
Keuze aannemer
Keuze aannemer
Bouwbegeleiding
Bouwbegeleiding