Gebiedsontwikkeling nieuwbouw hotel, kantoren, leisure, appartementen

- Nieuwbouw hotel, kantoren, leisure en appartementen - Op deze locatie komt een gebiedsontwikkeling waar ruimte is voor wonen, ondernemen en ontmoeten. Het gebied ken een hoge bebouwingsdichtheid die door een hoogwaardige inrichting van de buitenruimte en aandacht voor de menselijke maar als een aangename omgeving wordt ervaren. 

Verschillende bouwhoogtes, een rijke materialisatie van gebouw en terrein en veel groen geven het gebied een kwalitatief hoge uitstraling. De openbare ruimte is het domein van de voetganger en fietser. De auto is te gast en dient zich daar naar te gedragen. Een strikte scheiding van typen verkeersdeelnemers wordt voorkomen door de openbare ruimte in te richten als een gemeenschappelijk stedelijk verblijfsgebied. De auto wordt hierbij zoveel mogelijk uit het straatbeeld geweerd. Parkeren vindt zoveel mogelijk plaats in parkeergarages en kelders die zich onopvallend binnen de bouwblokken bevinden.

Expeditieverkeer van bedrijven wordt middels een separate straat afgehandeld. Het hart van het gebied vormt de nieuw te graven insteekhaven met op de kop een klein havenplein. De kades langs het water en langs de haven vormen één
grote hoogwaardige verblijfsruimte. Deze ruimte is geïnspireerd op de kades, grachten, pleinen en bruggen in het historische centrum. Elk gebouw kent zijn eigen identiteit die wel aan een aantal gemeenschappelijke grondregels dient te voldoen. De wijk wordt een groene wijk. Dit komt tot uiting in het toepassen van groene daken en waar mogelijk toepassing van groene gevels. Alle woningen krijgen een balkon aan de gevel die samen met aandacht voor het detailleren van dakranden, gebouwentrees en overige gevelopeningen voor rijke “gelaagde” gevels zorgen. 

Elk gebouw zoekt aansluiting met het omliggend terrein door middel van een plint. Dit kan door middel van een afwijkende materialisatie op de begane grond en/of verdieping, door een andere indeling van de gevel op de begane grond of door een combinatie van beiden.

Categorie
seriematige-woningbouw
Opdrachtgever
Stepforward B.V.
Locatie
BVO
110000 m²