Tijdens kennismakingen met nieuwe klanten merken we vaak dat het niet geheel duidelijk is wat een architect allemaal doet of kan doen. We leggen u natuurlijk graag tijdens een kennismaking uit wat ons vak zoal inhoudt, maar het is natuurlijk net zo makkelijk om dit op onze website te noemen. Bij Brand BBA l BBA Architecten kunt u terecht voor (een deel van) dit proces. We vertellen u graag hoe het proces van kennismaking tot start van de bouw verloopt.

1. Kennismaking

In een vrijblijvende kennismaking gaan we met elkaar uw wensen en ideeën bespreken. Aan het eind van deze brainstorm hebben wij een goed beeld van de richting die u op wilt en weet u exact wat u van ons kunt verwachten. 

2. Bestaande situatie in kaart brengen

In deze fase zorgen we dat we de (bouwkundige) kaders van het project in kaart zijn gebracht. Hoe groot is bijvoorbeeld het perceel of de bestaande bebouwing? Werkzaamheden in deze fase zijn:

 • inmeten bestaande situatie
 • uittekenen bestaande situatie
 • bouwkundige opname

3. Massastudie / schetsontwerp

De schets-fase is de fase waarin uw ideeën tot leven komen. In een schets kunt u al goed zien wat de stijl van de woning of het gebouw gaat worden en kunt u kijken of het in de omgeving past. Aan het eind van deze fase weet u hoe het gebouw eruit komt te zien en wat de kosten ongeveer gaan zijn.

 • het opstellen / afstemmen van programma van eisen
 • onderzoek bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
 • het maken van een situatietekening
 • het maken van een schetsontwerp
 • het maken van een globale kostenraming
 • bespreken van schetsontwerp met opdrachtgever

4. Voorlopig ontwerp

Nu alle neuzen dezelfde kant op staan, kunnen we het ontwerp in detail gaan uitwerken. Ook betrekken we andere partijen om een soepel verloop van het vervolgtraject te kunnen garanderen.

 • het maken van een voorlopig ontwerp m.b.t. plattegronden, doorsnede en gevels
 • het geven van advies inzake materiaalkeuze en bouwmethodiek
 • vooroverleg gemeente m.b.t. bestemmingsplan, stedenbouw en welstand
 • eventuele wijzigingen verwerken n.a.v. wensen opdrachtgever
 • het maken van een elementenbegroting
 • het voeren van overleg met opdrachtgever

5. Definitief ontwerp

Aan het eind van deze fase heeft u al een virtuele wandeling gemaakt in het pand. Alle details zijn nu bekend en we zijn bijna klaar om de vergunningen in te gaan dienen.

 • het verfijnen en uitwerken van programma van eisen
 • het maken van een definitief ontwerp m.b.t. plattegronden, doorsnede en gevels
 • het maken van de definitieve situatietekening
 • vervolgoverleg stedenbouwkundige inzake plantoetsing
 • vervolgoverleg welstand
 • het maken van een artist impressie/3D visualisatie
 • het voeren van overleg met opdrachtgever en constructeur
 • eventuele wijzigingen verwerken n.a.v. wensen opdrachtgever
 • het maken van een detailbegroting
 • het voeren van overleg met opdrachtgever

6. Aanvraag omgevingsvergunning

In deze fase kijken we met name rondom het pand. Alle documenten en tekeningen worden in orde gemaakt om ter goedkeuring ingediend te worden.

 • het maken van bouwaanvraagtekeningen m.b.t. plattegronden, doorsnede en gevels schaal 1:100
 • binnen- en buitenriolering schematisch op tekening
 • het schematisch uitwerken van terreininrichtingsplan
 • het maken van de situatietekening schaal 1 : 500
 • het maken van hoogte en dwarsdoorsnede(n)
 • het maken van bouwkundige principedetails
 • bouwbesluit berekening
 • ventilatie- en daglichtberekening
 • berekening EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC)
 • berekening Milieu Prestatie Gebouw (MPG)
 • toetsing en advies bouwplan m.b.t. brandpreventie
 • het maken van een kleurenschema en materiaaloverzicht (renvooi)
 • het indienen en verzorgen van de aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente en bijbehorende overheidsinstanties
 • het voeren van overleg met de opdrachtgever

7. Aanbesteding

Indien gewenst kunt u ons ook inzetten om de juiste bouwpartner voor u te gaan vinden. We vragen enkele partijen een voorstel te maken en geven op basis van ons ervaring en kennis een advies welke bouwpartner het meest geschikt voor u is.

 • het maken van bestektekeningen m.b.t. plattegronden, doorsnede en gevels schaal 1 : 100
 • het maken van een afwerkstaat
 • het maken van een bestek
 • aanschrijven aannemers
 • opstellen nota’s van inlichtingen
 • het verzorgen van de aanbesteding
 • prijsvergelijk aannemers en onderhandeling
 • het voeren van overleg met de opdrachtgever

8. Werktekeningen

Afhankelijk van de werkwijze van de uitvoerder worden in deze fase de werktekeningen gemaakt. Met deze tekeningen kunnen de materialen besteld worden en het werk gemakkelijk gecontroleerd worden.

 • uitwerking werktekeningen schaal 1 : 50 en 1 : 20 (plattegronden, doorsnede en kozijnen)
 • detaillering schaal 1 : 5
 • controle tekeningen van derden m.b.t. vloeren, gevels en kozijnen
 • controle tekeningen staalfabrikant
 • controle tekeningen m.b.t. prefab beton, vloeren en verdiepingstrappen
 • overleg aannemer inzake werkvoorbereidingsfase
 • het voeren van overleg met de opdrachtgever

9. Bouwbegeleiding

Wij hebben ook veel ervaringen met het begeleidingen van bouwprojecten, desgewenst kunt u dit ook door ons uit laten voeren. Met name bij renovatieprojecten kunt u profiteren van onze ervaring en kennis.

 • budgetbewaking en beoordeling meer- en minderwerk
 • financiële rapportage en voortgang
 • coördinatie van de leveranciers en installateurs
 • het controleren van de bouwkundige en constructieve werkzaamheden op kwaliteit
 • leiden en verslaan van bouwvergaderingen
 • oplevering van het project, samenstellen einddocumenten, garanties en revisietekeningen
 • financiële afronding

Full-service dienstverlening

Door onze jarenlange ervaring en de samenwerkingen met verschillende partijen zijn we in staat om een full-service dienstverlening te bieden. Dit betekent dat u ook voor tuin, interieur, bouwbegeleiding, advies over aannemers en installatieadvies bij ons terecht kunt. Zo bent u altijd verzekerd van de beste vakmensen voor uw woning of bedrijfspand.

Vrijblijvend een uurtje brainstormen?

Neem contact met ons op voor meer informatie of een kennismaking.

 

Wilt u weten wat we met uw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan ons privacy statement.

Direct contact met onze adviseurs?

Bel ons van maandag t/m vrijdag tussen
08:30 en 17:00 op (078) 691 92 11

Adres- en
contactgegevens

Brand I BBA Architecten
Hoofvestiging
Abbekesdoel 15  
2971 VA Bleskensgraaf
Bezoekadres 2
Markendaalseweg 4
4811 KC Breda
E-mailadres:info@brandbba.nl
Telefoon: (078) 691 92 11

Volg ons op

FacebookFacebook
Twitter
Pinterest