Tijdens kennismakingen met nieuwe klanten merken we vaak dat het niet geheel duidelijk is wat een architect allemaal doet of kan doen. We leggen u natuurlijk graag tijdens een kennismaking uit wat ons vak zoal inhoudt, maar het is natuurlijk net zo makkelijk om dit op onze website te noemen. Bij Brand I BBA Architecten kunt u terecht voor (een deel van) dit proces. We vertellen u graag hoe het proces van kennismaking tot start van de bouw verloopt.

1. Kennismaking

In een vrijblijvende kennismaking gaan we met elkaar uw wensen en ideeën bespreken. Aan het eind van deze brainstormsessie hebben wij een goed beeld van de richting die u op wilt en weet u exact wat u van ons kunt verwachten. 

Wij bieden u ons vrijblijvend uurtje brainstormen aan om uw nieuwbouw- of verbouwplannen te bespreken. Omdat wij u graag van dienst zijn, zijn hier geen kosten aan verbonden en kijken wij uit naar een geheel vrijblijvende kennismaking bij ons op kantoor of bij u op locatie.

Wij zijn gevestigd in een prachtige boerderij uit 1890 in Bleskensgraaf. Ons architectenbureau is centraal gelegen in de Alblasserwaard en bevindt zich 15 minuten vanaf Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem. Hiernaast hebben we nog een bezoekadres aan de Markendaalseweg 4 in Breda. 

2. Bestaande situatie in kaart brengen

In deze fase zorgen we dat we de (bouwkundige) kaders van het project in kaart zijn gebracht. Hoe groot is bijvoorbeeld het perceel of de bestaande bebouwing? Werkzaamheden in deze fase zijn:

 • inmeten bestaande situatie
 • uittekenen bestaande situatie
 • bouwkundige opname

3. Schetsontwerp

De schets-fase is de fase waarin wij uw ideeën tot leven laten komen. In het schetsontwerp kunt u al goed zien wat de stijl van de woning of het gebouw gaat worden en kunt u kijken of het in de omgeving past. Bij het maken van het schetsontwerp houden we direct rekening met de eisen die vanuit de gemeente zijn gesteld aan de bouwkavel. Het schetsontwerp presenteren wij volledig in 3D exterieur en interieur impressies samen met de 2D plattegronden en situatietekening. 

 • het opstellen / afstemmen van programma van eisen
 • onderzoek bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
 • het maken van een situatietekening
 • het maken van een schetsontwerp
 • het maken van een globale kostenraming
 • bespreken van schetsontwerp met opdrachtgever

4. Voorlopig ontwerp

Nu alle neuzen dezelfde kant op staan, kunnen we het ontwerp in detail gaan uitwerken. Ook betrekken we andere partijen om een soepel verloop van het vervolgtraject te kunnen garanderen.

 • het maken van een voorlopig ontwerp m.b.t. plattegronden, doorsnede en gevels
 • het geven van advies inzake materiaalkeuze en bouwmethodiek
 • vooroverleg gemeente m.b.t. bestemmingsplan, stedenbouw en welstand
 • eventuele wijzigingen verwerken n.a.v. wensen opdrachtgever
 • het maken van een elementenbegroting
 • het voeren van overleg met opdrachtgever
Ontwerp voor uw schuurwoning - Brand BBA Architecten

5. Definitief ontwerp

Aan het eind van deze fase heeft u al een virtuele wandeling gemaakt in het pand. Alle details zijn nu bekend en we zijn bijna klaar om de vergunningen in te gaan dienen.

 • het verfijnen en uitwerken van programma van eisen
 • het maken van een definitief ontwerp m.b.t. plattegronden, doorsnede en gevels
 • het maken van de definitieve situatietekening
 • vervolgoverleg stedenbouwkundige inzake plantoetsing
 • vervolgoverleg welstand
 • het maken van een artist impressie/3D visualisatie
 • het voeren van overleg met opdrachtgever en constructeur
 • eventuele wijzigingen verwerken n.a.v. wensen opdrachtgever
 • het maken van een detailbegroting
 • het voeren van overleg met opdrachtgever

6. Aanvraag omgevingsvergunning

In deze fase kijken we met name rondom het pand. Alle documenten en tekeningen worden in orde gemaakt om ter goedkeuring ingediend te worden.

 • het maken van bouwaanvraagtekeningen m.b.t. plattegronden, doorsnede en gevels schaal 1:100
 • binnen- en buitenriolering schematisch op tekening
 • het schematisch uitwerken van terreininrichtingsplan
 • het maken van de situatietekening schaal 1 : 500
 • het maken van hoogte en dwarsdoorsnede(n)
 • het maken van bouwkundige principedetails
 • bouwbesluit berekening
 • ventilatie- en daglichtberekening
 • berekening EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC)
 • berekening Milieu Prestatie Gebouw (MPG)
 • toetsing en advies bouwplan m.b.t. brandpreventie
 • het maken van een kleurenschema en materiaaloverzicht (renvooi)
 • het indienen en verzorgen van de aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente en bijbehorende overheidsinstanties
 • het voeren van overleg met de opdrachtgever

7. Aanbesteding en bouwteam

Indien gewenst kunt u ons ook inzetten om de juiste bouwpartner voor u te gaan vinden. We vragen enkele partijen een voorstel te maken en geven op basis van ons ervaring en kennis een advies welke bouwpartner het meest geschikt voor u is.

 • het maken van bestektekeningen m.b.t. plattegronden, doorsnede en gevels schaal 1 : 100
 • het maken van een afwerkstaat
 • het maken van een bestek
 • aanschrijven aannemers
 • opstellen nota’s van inlichtingen
 • het verzorgen van de aanbesteding
 • prijsvergelijk aannemers en onderhandeling
 • het voeren van overleg met de opdrachtgever

Naast een aanbesteding is het ook mogelijk om in het beginstadium een bouwteam te vormen. Omdat wij het het schetsontwerp op een uitgebreide wijze presenteren kunnen we het schetsontwerp ook direct bij onze vaste aannemers, of wellicht een voor u zelf bekende aannemer, uitzetten voor een concrete begroting. Het voordeel van onze werkwijze is dat direct in de beginfase de bouwkosten inzichtelijk zijn en de kosten beperkt blijven. Graag vertellen wij u hier meer over. 

Vrijblijvend een uurtje brainstormen?

Neem contact met ons op voor meer informatie of een kennismaking.

 

Wilt u weten wat we met uw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan ons privacy statement.

Direct contact met onze adviseurs?

Bel ons van maandag t/m vrijdag tussen
08:30 en 17:00 op (078) 691 92 11

Adres- en
contactgegevens

Brand I BBA Architecten
Hoofvestiging
Abbekesdoel 15  
2971 VA Bleskensgraaf
Bezoekadres 2
Markendaalseweg 4
4811 KC Breda
E-mailadres:info@brandbba.nl
Telefoon: (078) 691 92 11

Volg ons op

FacebookFacebook
Twitter
Pinterest